Home O nas Koncesja Kontakt BGN

Działalność

Nasza działalność jest skoncentrowana w 100% na terenie Polski. Podstawę formalną dla realizowania naszej działalności stanowi posiadana przez Spółkę koncesja rozpoznawcza dla złoża gazu ziemnego „Uników”. Na podstawie tej koncesji wydobywamy gaz ziemny zaazotowany gazolinowy i wykorzystujemy go do wytwarzania energii elektrycznej i cieplnej w skojarzeniu w instalacji o mocy 2,4 MWe.

© Blue Gas N’R’G 2015

Polityka prywatności
Branding by: Maag Design